Sunday, December 28, 2008

@ pakai MPV ler

yg ni cuma RM250k je
yg ni proton MPV. blom ade rege lagi....

Innova ni cuma sekitar RM106k jah


Saturday, December 27, 2008

Or go for this


Yg ni rendah sikit rega cuma sekitar RM230k je

Friday, December 26, 2008

Mura(h)no!!!


Tak mahal sgt. Cuma RM349,800 jer

Tuesday, November 25, 2008

Saturday, October 18, 2008

eTiQa Takaful : PLAN SARJANA

Dengan peningkatan kos pembelajaran ke IPTA dan IPTS di sekitar 3% setahun berdasarkan
kadar inflasi, adakah anda telah bersedia untuk menghadapinya demi masa depan dan
kesejahteraan anak anda?
Pelan Sarjana dengan gabungan tabungan dan perlindungan adalah satu usaha untuk
mewujudkan dana khas sebagai perancangan kewangan pendidikan anak anda di hari esok.
Kecemerlangan masa depan anak anda ditangan anda. Dengan perancangan kewangan yang
strategik dan digabung dengan perlindungan menjadikan Sarjana sebagai suatu perancangan
yang komprehensif dan harus bagi penentuan masa depan anak anda.
TAKAFUL
Cabang Muamalat Islam yang saling menjamin, menjaga dan
memelihara sesama peserta berasaskan kepada konsep Tabarru’.

Manfaat Utama
Manfaat Perlindungan
• Sekiranya berlaku kematian atau keilatan kekal menyeluruh ke atas pembayar, kesemua sumbangan asas termasuk Rider atas diri anak
melainkan tabungan tambahan akan dilunaskan sehingga tarikh matang, anak meninggal dunia atau keilatan kekal menyeluruh, yang
mana terdahulu.
• Sekiranya berlaku kematian ke atas anak, kontrak ini akan membayar Manfaat Perlindungan berserta Akaun Peserta dan keuntungannya
yang terkumpul.
• Sekiranya berlaku keilatan ke atas anak, kontrak ini akan membayar manfaat keilatan seperti di dalam jadual yang ditetapkan.
Kemudahan Pengeluaran Pendahuluan Biaya Pendidikan
Pengeluaran wang daripada Akaun Peserta (AP) dibolehkan 3 tahun sebelum tarikh matang sebagai pendahaluan biaya pendidikan.
Manfaat Matang
Apabila kontrak ini matang, peserta akan menerima keseluruhan akaun jumlah terkumpul dalam AP termasuk keuntungan dari AP dengan
lebihan Akaun Khas Peserta.
Manfaat Perlindungan Komprehensif
Manfaat sampingan perlindungan berikut boleh disertai dengan sumbangan tambahan.
• Rider Bertempoh (Juvana Sahaja)
• Rider Penyakit Kritikal (Pembayar Sahaja)
• Rider Manfaat Hospital (Pembayar dan Juvana)
• Rider Pampasan Kemalangan (Pembayar Sahaja)
• Rider Manfaat Kematian dan Keilatan Akibat Kemalangan (Pembayar dan Juvana)
• Rider Manfaat Pembayar (Pembayar Sahaja)
• Rider Manfaat Pendapatan Keluarga (Pembayar Sahaja)
• Tabungan Tambahan
Kelayakan Penyertaan
Had Umur: Sehingga 17 tahun
Tempoh Penyertaan: 5 hingga 25 tahun
Umur Pada Tarikh Matang: 13 hingga 25 tahun
Perlindungan Minimum: RM10, 000
Sumbangan Minimum: RM600 setahun (Asas dan Tabungan Tambahan)
Pembahagian Keuntungan / Lebihan
Pembahagian keuntungan dan lebihan adalah sebanyak 80% kepada peserta dan 20% kepada Etiqa Takaful Berhad.
Peserta berhak menerima keuntungan dari Akaun Peserta dan lebihan dari Akaun Khas Peserta (Jika ada).
Pengecualian Cukai Pendapatan
Kontrak ini layak menerima pelepasan cukai pendapatan tertakluk kepada keputusan muktamad Lembaga Hasil Dalam Negeri.
*Penting
Fakta penyata ini merupakan keterangan ringkas. Untuk mendapatkan butir-butir lengkap mengenai syarat dan peraturan, sila rujuk kepada kontrak anda.

Friday, October 17, 2008

eTiQa Takaful : PLAN EHSAN

Ia merupakan peninggalan untuk mereka yang tersayang jika ditakdirkan musibah menimpa anda
kerana anda diberikan perlindungan kewangan maksima.
Sumbangan rendah untuk perlindungan kewangan yang tinggi.
Tempoh penyertaan yang fleksibel.
Manfaat Utama
• Perlindungan kewangan untuk mereka yang tersayang.
• Sekiranya berlaku keilatan kekal dan menyeluruh, jumlah perlindungan akan dibayar dalam 5 pembayaran. 10% daripada jumlah
perlindungan apabila sahnya keilatan, 10% pada akhir tahun pertama hingga tahun ketiga dan bakinya pada akhir tahun keempat dari
tarikh keilatan.
Manfaat Matang
• Pulangan lebihan dari tabung Akaun Khas Peserta.
Manfaat Perlindungan Komprehensif
Pakej perlindungan berikut boleh dimasukkan sebagai manfaat perlindungan komprehensif dengan sumbangan tambahan.
• Rider Penyakit Kritikal
• Rider Manfaat Hospital
• Rider Pampasan Kemalangan
• Rider Manfaat Kematian Akibat Kemalangan
Kelayakan Penyertaan
Had Umur: 18 tahun hingga 55 tahun (pada tarikh lahir akan datang)
Tempoh Penyertaan: 5 hingga dan 30 tahun
Had Umur Matang: 65 tahun
Sumbangan Minimum: RM360.00 setahun Lat Sumbangan : • Tahunan
• Setengah Tahunan
• Suku Tahunan
• Bulanan
Perlindungan minimum: RM10,000
Pembahagian Lebihan
Pembahagian lebihan adalah sebanyak 80% kepada peserta dan 20% kepada Etiqa Takaful Berhad.
Pengecualian Cukai Pendapatan
Kontrak ini layak menerima pelepasan cukai pendapatan, tertakluk kepada keputusan muktamad Lembaga Hasil Dalam Negeri.
*Penting
Fakta penyata ini merupakan keterangan ringkas. Untuk mendapatkan butir-butir lengkap mengenai syarat dan peraturan, sila rujuk kepada kontrak anda.

Thursday, October 16, 2008

eTiQa Takaful : PLAN PRIMA

Ia adalah pelan istimewa dengan pulangan berjadual serta kebebasan mutlak dalam perancangan
kewangan semasa merangkumi keperluan pendidikan, umrah dan ziarah, melancong, pelaburan dan
sebagainya.
Ia memberikan perlindungan kewangan untuk keluarga tersayang sekiranya ditimpa sesuatu
musibah.
Perlindungan 24 jam seluruh dunia!
Manfaat Utama
• Jumlah perlindungan sepenuhnya akan dibayar dalam tempoh kontrak berkuatkuasa sekiranya berlaku kematian.
• Sekiranya berlaku keilatan kekal dan menyeluruh, jumlah perlindungan akan dibayar dalam 3 pembayaran. 20% daripada jumlah
perlindungan serta amaun terkumpul dan keuntungan daripada Akaun Peserta apabila sahnya keilatan, 40% pada akhir tahun pertama
dan kedua dari tarikh keilatan.
Manfaat Survival Berjadual
Manfaat Perlindungan Komprehensif
Pakej perlindungan berikut boleh dimasukkan sebagai manfaat perlindungan komprehensif dengan sumbangan tambahan.
• Rider Bertempoh
• Rider Penyakit Kritikal
• Rider Manfaat Hospital
• Rider Pampasan Kemalangan
• Rider Manfaat Kematian dan Keilatan Akibat Kemalangan
• Rider Manfaat Pembayar – Kontrak Juvana sahaja
Kelayakan Penyertaan
Had Umur: 6 bulan hingga 54 tahun (pada tarikh lahir akan datang)
Tempoh Penyertaan: 18, 21, 24, 27 dan 30 tahun
Had Umur Matang: 84 tahun (pada tarikh lahir akan datang)
Sumbangan Minimum: RM1,200.00 setahun Lat Sumbangan: • Tahunan
• Setengah Tahunan
• Suku Tahunan
• Bulanan
Perlindungan Minimum: RM10,000
Manfaat Matang
Jumlah amaun terkumpul dan keuntungan dalam Akaun Peserta berserta dengan lebihan dari Akaun Khas Peserta setelah ditolak
pembayaran manfaat survival berjadual.
Pembahagian Keuntungan
Pembahagian keuntungan dan lebihan adalah sebanyak 80% kepada peserta dan 20% kepada Etiqa Takaful Berhad.
Pengecualian Cukai Pendapatan
Kontrak ini layak menerima pelepasan cukai pendapatan, tertakluk kepada keputusan muktamad Lembaga Hasil Dalam Negeri.
*Penting
Fakta penyata ini merupakan keterangan ringkas. Untuk mendapatkan butir-butir lengkap mengenai syarat dan peraturan, sila rujuk kepada kontrak anda.

Wednesday, October 15, 2008

eTiQa Takaful : PLAN MESRAGabungan tabungan dan perlindungan untuk perancangan kewangan hari esok.
Pelan yang fleksibel dalam meningkatkan perlindungan kewangan keluarga.

Manfaat Utama:
• Perlindungan dibolehkan sehingga umur 80 tahun.
• Di akhir tempoh kontrak keseluruhan Akaun Peserta terkumpul akan dipulangkan bersama perkongsian keuntungan dari Akaun Peserta
dan lebihan Akaun Khas Peserta.
• Sekiranya berlaku kematian, manfaat yang akan dibayar adalah jumlah perlindungan bersama Akaun Peserta Terkumpul serta keuntungan
Akaun Peserta.
• Sekiranya berlaku keilatan kekal dan menyeluruh, jumlah perlindungan akan dibayar dalam 5 pembayaran. 10% daripada jumlah
perlindungan serta amaun terkumpul dan keuntungan dari Akaun Peserta apabila sahnya keilatan, 10% pada ulang tahun pertama hingga
tahun ketiga dan bakinya sebanyak 60% pada tahun keempat dari tarikh keilatan.
• Nilai serahan Akaun Peserta terkumpul dari tahun kedua penyertaan.
• Atas apa juga sebab, sekiranya anda tidak dapat meneruskan sumbangan, anda boleh memilih satu daripada pilihan di dalam ‘peruntukan
bukan lucuthak’ untuk meneruskan penyertaan.
Manfaat Perlindungan Komprehensif
Pakej perlindungan berikut boleh dimasukkan sebagai manfaat perlindungan komprehensif dengan sumbangan tambahan.
• Rider Bertempoh
• Rider Penyakit Kritikal
• Rider Manfaat Hospital
• Rider Pampasan Kemalangan
• Rider Manfaat Kematian Akibat Kemalangan
• Rider Manfaat Pembayar – Kontrak Juvana sahaja
Kelayakan Penyertaan
Had Umur: 6 bulan hingga 60 tahun (pada tarikh lahir akan datang)
Tempoh Penyertaan: 5 hingga 79 tahun
Had Umur Matang: 80 tahun (pada tarikh lahir akan datang)
Sumbangan Minimum: RM600.00 setahun Lat Sumbangan: • Tahunan
• Setengah Tahunan
• Suku Tahunan
• Bulanan
Perlindungan Minimum: RM10,000
Pembahagian Keuntungan/Lebihan
Pembahagian keuntungan dan lebihan adalah sebanyak 80% kepada peserta dan 20% kepada Etiqa Takaful Berhad.
Pengecualian Cukai Pendapatan
Kontrak ini layak menerima pelepasan cukai pendapatan, tertakluk kepada keputusan muktamad Lembaga Hasil Dalam Negeri.
*Penting
Fakta penyata ini merupakan keterangan ringkas. Untuk mendapatkan butir-butir lengkap mengenai syarat dan peraturan, sila rujuk kepada kontrak anda.

Monday, September 1, 2008

Takaful (Islamic Insurance)

Takaful

From Wikipedia, the free encyclopedia


Takaful ( التكتاقل) is an Islamic insurance concept which is grounded in Islamic muamalat (banking transactions), observing the rules and regulations of Islamic law. This concept has been practised in various forms for over 1400 years. [1] Muslim jurists acknowledge that the basis of shared responsibility in the system of aquila as practised between Muslims of Mecca and Medina laid the foundation of mutual insurance. Islamic insurance was established in the early second century of the Islamic era when Muslim Arabs expanding trade into Asia mutually agreed to contribute to a fund to cover anyone in the group that incurred mishaps or robberies along the numerous sea voyages (marine insurance).[citation needed]


The term takaful originates the from Arabic word Kafalah, which means "guaranteeing each other" or "joint guarantee". In principle, the Takaful system is based on mutual co-operation, responsibility, assurance, protection and assistance between groups of participants.[citation needed] It is a form of mutual insurance.

Islamic References to Takaful

These fundamentals are based on the sayings of the Islamic prophet Mohammed. Based on the hadith and Quranic verses mentioned below, Islamic scholars had decided that there should be a concerted effort to implement the Takaful concept as the best way to resolve these needs. Some of the examples are:

 • Basis of Co-operation Help one another in al-Birr and in al-Taqwa (virtue, righteousness and piety): but do not help one another in sin and transgression. (Surah Al-Maidah, Verse 2)[2]
 • Allah will always help His servant for as long as he helps others. (Narrated by Imam Ahmad bin Hanbal and Imam Abu Daud)
 • Basis of Responsibility The place of relationships and feelings of people with faith, between each other, is just like the body; when one of its parts is afflicted with pain, then the rest of the body will be affected. (Narrated by Imam al-Bukhari and Imam Muslim)
 • One true Muslim (Mu’min) and another true Muslim (Mu’min) is just like a building whereby every part in it strengthens the other part. (Narrated by Imam al-Bukhari and Imam Muslim)
 • Basis of Mutual Protection By my life, which is in Allah’s power, nobody will enter Paradise if he does not protect his neighbour who is in distress. (Narrated by Imam Ahmad bin Hanbal)

“The basic fundamentals underlying the Takaful concept are very similar to co-operative and mutual principles, to the extent that the co-operative and mutual model is one that is accepted under Islamic Law."

Principles of Takaful

The principles of Takaful are as follows:

 • Policyholders co-operate among themselves for their common good.
 • Every policyholder pays his subscription to help those that need assistance.
 • Losses are divided and liabilities spread according to the community pooling system.
 • Uncertainty is eliminated in respect of subscription and compensation.
 • It does not derive advantage at the cost of others.

Theoretically, Takaful is perceived as cooperative insurance, where members contribute a certain sum of money to a common pool. The purpose of this system is not profits but to uphold the principle of "bear ye one another's burden." Commercial insurance is strictly not allowed for Muslim as agreed upon by most contemporary scholars because it contains the following elements: i) Al-Gharar (Uncertainty) ii) Al-Maisir (Gambling) iii) Riba (Interest)

There are three (3) models and several variations on how takaful can be implemented.

 1. Mudharabah Model
 2. Wakalah Model
 3. Combination of both

The Mudharabah Model (Profit Sharing)

By this principle, the entrepreneur or al-Mudharib (takaful operator) will accept payment of the takaful installments or takaful contributions (premium) termed as Ra's-ul-Mal from investors or providers of capital or fund (takaful participants) acting as Sahib-ul-Mal. The contract specifies how the profit (surplus) from the operations of takaful managed by the takaful operator is to be shared, in accordance with the principle of al-Mudharabah, between the participants as the providers of capital and the takaful operator as the entrepreneur. The sharing of such profit may be in a ratio 50:50, 60:40, 70:30, etc. as mutually agreed between the contracting parties.

In order to eliminate the element of uncertainty in the takaful contract, the concept of tabarru (to donate, to contribute, to give away) is incorporated. In relation to this a participant shall agree to relinquish as tabarru, certain proportion of his takaful installments or takaful contributions that he agrees or undertakes to pay thus enabling him to fulfill his obligation of mutual help and joint guarantee should any of his fellow participants suffer a defined loss.

In essence, tabarru would enable the participants to perform their deeds in sincerely assisting fellow participants who might suffer a loss or damage due to a catastrophe or disaster. The sharing of profit or surplus that may emerge from the operations of takaful, is made only after the obligation of assisting the fellow participants has been fulfilled. It is imperative, therefore, for a takaful operator to maintain adequate assets of the defined funds under its care whilst simultaneously striving prudently to ensure the funds are sufficiently protected against undue over-exposure. Therefore the provision of insurance cover as a form of business in conformity with Shariah is based on the Islamic principles of al-Takaful and al-Mudharabah.

Al-Hari Rayais the pact among a group of people, called participants, reciprocally guaranteeing each other; while Al-Mudharabah is the commercial profit-sharing contract between the provider or providers of funds for a business venture and the entrepreneur who actually conducts the business. The operation of takaful may thus be envisaged as the profit-sharing business venture between the takaful operator and the individual members of a group of participants who desire to reciprocally guarantee each other against a certain loss or damage that may be inflicted upon any one of them.

Friday, August 15, 2008

Asal usul tengku, nik, wan

info ni die dpt dari Majlis Agama Islam Kelantan, keturunan Wan dan Nik ada 2 jenis :
i. keturunan yg diberi gelaran atau pangkat oleh raja2 zaman dulu kala atau dikira keturunan bangsawan
ii. keturunan Wan atau Nik yang asli, maknanya nama yg bermula dgn Wan atau Nik ni berasal atau berpunca dari keturunan Syed Husin, cucu Rasulullah Fri 9-Sep-2005 12:56
Posted by:DqNa - [Link]

Dan bagi saya, saya amat bersetuju dgn pendapat DqNA.... Memang sebenarnya susur galur keturunan Nik dan Wan terbahagi 2,
( i ) gelaran nik dan wan yang diberi berdasarkan golongan pembesar & bangsawan.
( II ) gelaran nik dan wan yang berasal dari nasab keturunan Syed... Tapi awas!!!, keturunan Syed pun terbahagi 2, samaada yang asli, yang berasal dari nasab Rasulullah, atau pun yang sudah tidak asli seperti Kaum India yang lahir pada hari Jumaat ( Syed malam jumaat).
Dan.... biasanya hanya mereka dan keluarga mereka yang asal (yang masih menjaga nasab) mengetahui keaslian ketutunan mereka.
Yang penting, walau apapun asal kita.... kita haruslah menyedari siapa pencipta kita dan.. berusaha mendekatinya..

Dan bagi saya, saya amat bersetuju dgn pendapat DqNA.... Memang sebenarnya susur galur keturunan Nik dan Wan terbahagi 2,
( i ) gelaran nik dan wan yang diberi berdasarkan golongan pembesar & bangsawan.
( II ) gelaran nik dan wan yang berasal dari nasab keturunan Syed... Tapi awas!!!, keturunan Syed pun terbahagi 2, samaada yang asli, yang berasal dari nasab Rasulullah, atau pun yang sudah tidak asli seperti Kaum India yang lahir pada hari Jumaat ( Syed malam jumaat).
Dan.... biasanya hanya mereka dan keluarga mereka yang asal (yang masih menjaga nasab) mengetahui keaslian ketutunan mereka.
Yang penting, walau apapun asal kita.... kita haruslah menyedari siapa pencipta kita dan.. berusaha mendekatinya..

Sunday, August 10, 2008

Iman tak dapat diwarisi....Dari seorang ayah yang bertaqwa

Iman Mutiara
Album : Puji-Pujian
Munsyid : Raihan
http://liriknasyid.com


Iman adalah mutiara
Di dalam hati manusia
Yang meyakini Allah
Maha Esa, Maha Kuasa

Tanpamu iman bagaimanalah
Merasa diri hamba padaNya
Tanpamu iman bagaimanalah
Menjadi hamba Allah yang bertaqwa

Iman tak dapat diwarisi
Dari seorang ayah yang bertaqwa
Ia tak dapat dijual-beli
Ia tiada di tepian pantai

Walau apapun caranya jua
Engkau mendaki gunung yang tinggi
Engkau berentas lautan api
Namun tak dapat jua dimiliki
Jika tidak kembali pada Allah

Jika tidak kembali pada Allah
...
Tuesday, August 5, 2008

Insurance 2

Traded endowments

Main article: Endowment selling

Traded endowment policies (TEPs) or second hand endowment policies (SHEPs) are traditional with-profits endowments that have been sold to a new owner part way through their term. The TEP market enables buyers (investors) to buy unwanted endowment policies for more than the surrender value offered by the insurance company. Investors will pay more than the surrender value because the policy has greater value if it is kept in force than if it is terminated early.


When a policy is sold, all beneficial rights on the policy are transferred to the new owner. The new owner takes on responsibility for future premium payments and collects the maturity value when the policy matures or the death benefit when the original life assured dies. Policyholders who sell their policies, no longer benefit from the life cover and should consider whether to take out alternative cover.

The TEP market deals exclusively with Traditional With Profits policies. The easiest way of determining whether an endowment policy is in this category is to check to see whether an it mentions units, indicating it is a Unitised With Profits or Unit Linked policy, if bonuses are in sterling and there is no mention of units then it is probably a traditional With Profits. The other types of policies - “Unit Linked” and “Unitised With Profits” have a performance factor which is dependent directly on current investment market conditions. These are not tradable as the guarantees on the policy are much lower and there is no gap between the surrender value and the market value.

Sunday, July 20, 2008

Insurance 1

Endowment policy

From Wikipedia, the free encyclopediaAn endowment policy is a life insurance contract designed to pay a lump sum after a specified term (on its 'maturity') or on earlier death. Typical maturities are ten, fifteen or twenty years up to a certain age limit. Some policies also pay out in the case of critical illness.

Policies are typically traditional with-profits or unit-linked (including those with unitised with-profits funds).

Endowments can be cashed in early (or 'surrendered') and the holder then receives the surrender value which is determined by the insurance company depending on how long the policy has been running and how much has been paid in to it.

Tuesday, July 8, 2008

Part of UT
Tuesday, May 20, 2008

Pelbagai agihan pelaburan


Sunday, May 18, 2008

UNTUK RENUNGAN KITA BERSAMA....


"Strategi Berkesan Bagi Memaksimumkan Keuntungan Pelaburan Unit Trust Samada Melalui KWSP, Wang Tunai atau Pinjaman, Khusus Untuk Kakitangan Awam & Swasta!"

Cuba Anda Bayangkan...

Sudah berapa banyak wang yang anda laburkan selama ini tanpa apa-apa pulangan, malahan hilang begitu sahaja

Sudah berapa banyak syarikat MLM yang anda sertai tetapi pendapatan anda masih di takuk yang lama

Sudah berapa banyak wang dan masa yang anda bazirkan dengan menyertai skim-skim piramid, scam, ponzi, surat berantai dan skim cepat kaya tetapi tidak ada hasil yang anda perolehi
Sudah berapa kali anda terjerat dengan sistem-sistem pelaburan haram dan tidak sah dari segi undang-undang Malaysia

Sudah berapa banyak kali keluarga anda menangis melihat kerugian demi kerugian disebabkan pelaburan anda

Barapa banyakkah hutang piutang yang anda tanggung sekarang akibat pelaburan yang anda sertai selama ini...

Dan mungkin kini anda juga sedang berhadapan dengan situasi muflis akibat daripada pelaburan-pelaburan tersebut. Oleh itu, hindarkankan segala pelaburan-pelaburan yang meragukan disisi undang-undang malaysia dan lupakanlah ia buat selama-lamanya!

TAHUKAH ANDA?

# Ramai rakyat Malaysia kini tertipu dengan pelaburan-pelaburan yang haram di sisi undang-undang Malaysia, dengan harapan mendapat keuntungan yang besar dalam jangka masa yang singkat. Sedangkan kerajaan telah membuka ruang dan platform pelaburan yang sah.

# Anda boleh memaksimumkan wang KWSP anda melalui pelaburan dalam unit trust? Pulangan KWSP tahun lepas hanya 5%. Tapi pulangan unit trust tahun lepas ada yang mencecah 33%. Oleh itu jangan lepaskan peluang ini. Bahkan anda juga boleh membuat pelaburan dalam unit trust dengan nilai pelaburan permulaan yang rendah.

# Jika anda melabur = RM2,000 >>> Untung = 20% setahun, dalam masa 20 tahun, duit pelaburan RM2,000 anda akan menjadi = RM2,000 x (1 + 20%)20 = RM76,675.20 SUNGGUH LUMAYAN!!

# Jumlah kos pengajian degree di IPTA = RM 25,000 manakala kadar inflasi semasa = 3.5%. Katakan anda mempunyai anak berumur 2 tahun, dlm masa 15 tahun lagi dia akan melanjutkan pelajaran ke IPTA..! Jumlah kos pengajian degree di IPTA tahun 2022 = RM25,000.00 x (1 + 0.035)^15 = RM41,883.70 Oleh itu, ELAKKAN masalah kewangan ini berlaku kepada diri anda kelak!...

Jika anda benar-benar ingin menikmati pulangan lumayan dari sistem penjanaan wang untuk masakini dan akan datang, inilah pelaburan yang sah disisi undang-undang malaysia. Mulakan langkah pelaburan bijak anda dengan Pelaburan UnitTrust.

Kredit to
datoz : http://www.ebazaar2u.com/freeadvert/viewtopic.php?t=6672&highlight=public

Sekadar Menghimbau Kenangan Lama 2

Antara kompeni yang menabung ialah lebihan dari perbelanjaan mereka seperti epf,perkeso,tpf,smrbf,srbf,jht,ketengah,aid,ykd,ptptn,ppc,mnr (banyak yang dah lupa)

Sekadar Menghimbau Kenangan Lama 1


Stock Market Index
From Wikipedia, the free encyclopedia

A stock market index is a method of measuring a stock market as a whole. The market can be Canadian stocks, American stocks, Bio-tech stocks, small-cap stocks, growth stocks, or any other market of interest. Many indices are compiled by news or financial services firms and are used to benchmark the performance of portfolios such as mutual funds.Mutual fund

From Wikipedia, the free encyclopedia

Mutual funds can give investors access to emerging markets

A mutual fund is a professionally managed firm of collective investments that collects money from many investors and puts it in stocks, bonds, short-term money market instruments, and/or other securities.[1] The fund manager, also known as portfolio manager, trades the fund's underlying securities, realizing capital gains or losses and passing any proceeds to the individual investors. Today, the worldwide value of all mutual funds totals more than $26 trillion in assets.[2]

Since 1940, there have been three basic types of mutual fund investment companies in the United States. Similar funds also operate in Canada. However, in the rest of the world, mutual fund is used as a generic term for various types of collective investment vehicles, such as unit trusts, open-ended investment companies (OEICs), and unitized insurance funds.


Unit Trust

Definition

An SEC-registered investment company which purchases a fixed, unmanaged portfolio of income-producing securities and then sells shares in the trust to investors. The major difference between a Unit Trust and a mutual fund is that a mutual fund is actively managed, while a unit investment trust is not managed at all. Capital gains, interest and dividend payments from the trust are passed on to shareholders at regular periods. If the trust is one that invests only in tax-free securities, then the income from the trust is also tax-free. A unit investment trust is generally considered a low-risk, low-return investment. Some investors prefer Unit Trusts to mutual funds because Unit Trusts typically incur lower annual operating expenses (since they are not buying and selling shares); however, Unit Trusts often have sales charges and entrance/exit fees. also called fixed investment trust or participating trust or Unit Investment Trust (UIT).Tuesday, January 15, 2008

Budak Cute

Budak cute ni semasa majlis tahlil di
rumah mak saudaranya di Gual Tinggi.

Kecik-kecik dah pandai naik kereta.

Tuesday, January 8, 2008

Ahlan Wasahlan Maahad Tahfiz Sains Tanah Merah


Bangunan Asrama Lelaki Maahad Tahfiz
Sains Bustanul 'Ariffin Tanah Merah


Bermula 7 Jan 2008, anak sulong Wan Abdul Hadi memasuki tingkatan 2 berpindah dari Tumpat ke Tanah Merah iaitu Maahad Tahfiz Sains Bustanul 'Ariffin Kg Bendang Baru. Sekolah amat hebat dengan prasarana yang memuaskan kecuali bekalan air. Setiap 2 minggu, pelajar berdekatan dibenarkan pulang untuk membasuh pakaian masing-masing jika perlu.


Hostel Maahad Tahfiz Kg Berangan jadi kenangan
kepada 31 orang pelajar yang berpindah ke Tanah Merah.

Bait-bait Mu'jizat