Saturday, October 18, 2008

eTiQa Takaful : PLAN SARJANA

Dengan peningkatan kos pembelajaran ke IPTA dan IPTS di sekitar 3% setahun berdasarkan
kadar inflasi, adakah anda telah bersedia untuk menghadapinya demi masa depan dan
kesejahteraan anak anda?
Pelan Sarjana dengan gabungan tabungan dan perlindungan adalah satu usaha untuk
mewujudkan dana khas sebagai perancangan kewangan pendidikan anak anda di hari esok.
Kecemerlangan masa depan anak anda ditangan anda. Dengan perancangan kewangan yang
strategik dan digabung dengan perlindungan menjadikan Sarjana sebagai suatu perancangan
yang komprehensif dan harus bagi penentuan masa depan anak anda.
TAKAFUL
Cabang Muamalat Islam yang saling menjamin, menjaga dan
memelihara sesama peserta berasaskan kepada konsep Tabarru’.

Manfaat Utama
Manfaat Perlindungan
• Sekiranya berlaku kematian atau keilatan kekal menyeluruh ke atas pembayar, kesemua sumbangan asas termasuk Rider atas diri anak
melainkan tabungan tambahan akan dilunaskan sehingga tarikh matang, anak meninggal dunia atau keilatan kekal menyeluruh, yang
mana terdahulu.
• Sekiranya berlaku kematian ke atas anak, kontrak ini akan membayar Manfaat Perlindungan berserta Akaun Peserta dan keuntungannya
yang terkumpul.
• Sekiranya berlaku keilatan ke atas anak, kontrak ini akan membayar manfaat keilatan seperti di dalam jadual yang ditetapkan.
Kemudahan Pengeluaran Pendahuluan Biaya Pendidikan
Pengeluaran wang daripada Akaun Peserta (AP) dibolehkan 3 tahun sebelum tarikh matang sebagai pendahaluan biaya pendidikan.
Manfaat Matang
Apabila kontrak ini matang, peserta akan menerima keseluruhan akaun jumlah terkumpul dalam AP termasuk keuntungan dari AP dengan
lebihan Akaun Khas Peserta.
Manfaat Perlindungan Komprehensif
Manfaat sampingan perlindungan berikut boleh disertai dengan sumbangan tambahan.
• Rider Bertempoh (Juvana Sahaja)
• Rider Penyakit Kritikal (Pembayar Sahaja)
• Rider Manfaat Hospital (Pembayar dan Juvana)
• Rider Pampasan Kemalangan (Pembayar Sahaja)
• Rider Manfaat Kematian dan Keilatan Akibat Kemalangan (Pembayar dan Juvana)
• Rider Manfaat Pembayar (Pembayar Sahaja)
• Rider Manfaat Pendapatan Keluarga (Pembayar Sahaja)
• Tabungan Tambahan
Kelayakan Penyertaan
Had Umur: Sehingga 17 tahun
Tempoh Penyertaan: 5 hingga 25 tahun
Umur Pada Tarikh Matang: 13 hingga 25 tahun
Perlindungan Minimum: RM10, 000
Sumbangan Minimum: RM600 setahun (Asas dan Tabungan Tambahan)
Pembahagian Keuntungan / Lebihan
Pembahagian keuntungan dan lebihan adalah sebanyak 80% kepada peserta dan 20% kepada Etiqa Takaful Berhad.
Peserta berhak menerima keuntungan dari Akaun Peserta dan lebihan dari Akaun Khas Peserta (Jika ada).
Pengecualian Cukai Pendapatan
Kontrak ini layak menerima pelepasan cukai pendapatan tertakluk kepada keputusan muktamad Lembaga Hasil Dalam Negeri.
*Penting
Fakta penyata ini merupakan keterangan ringkas. Untuk mendapatkan butir-butir lengkap mengenai syarat dan peraturan, sila rujuk kepada kontrak anda.

Friday, October 17, 2008

eTiQa Takaful : PLAN EHSAN

Ia merupakan peninggalan untuk mereka yang tersayang jika ditakdirkan musibah menimpa anda
kerana anda diberikan perlindungan kewangan maksima.
Sumbangan rendah untuk perlindungan kewangan yang tinggi.
Tempoh penyertaan yang fleksibel.
Manfaat Utama
• Perlindungan kewangan untuk mereka yang tersayang.
• Sekiranya berlaku keilatan kekal dan menyeluruh, jumlah perlindungan akan dibayar dalam 5 pembayaran. 10% daripada jumlah
perlindungan apabila sahnya keilatan, 10% pada akhir tahun pertama hingga tahun ketiga dan bakinya pada akhir tahun keempat dari
tarikh keilatan.
Manfaat Matang
• Pulangan lebihan dari tabung Akaun Khas Peserta.
Manfaat Perlindungan Komprehensif
Pakej perlindungan berikut boleh dimasukkan sebagai manfaat perlindungan komprehensif dengan sumbangan tambahan.
• Rider Penyakit Kritikal
• Rider Manfaat Hospital
• Rider Pampasan Kemalangan
• Rider Manfaat Kematian Akibat Kemalangan
Kelayakan Penyertaan
Had Umur: 18 tahun hingga 55 tahun (pada tarikh lahir akan datang)
Tempoh Penyertaan: 5 hingga dan 30 tahun
Had Umur Matang: 65 tahun
Sumbangan Minimum: RM360.00 setahun Lat Sumbangan : • Tahunan
• Setengah Tahunan
• Suku Tahunan
• Bulanan
Perlindungan minimum: RM10,000
Pembahagian Lebihan
Pembahagian lebihan adalah sebanyak 80% kepada peserta dan 20% kepada Etiqa Takaful Berhad.
Pengecualian Cukai Pendapatan
Kontrak ini layak menerima pelepasan cukai pendapatan, tertakluk kepada keputusan muktamad Lembaga Hasil Dalam Negeri.
*Penting
Fakta penyata ini merupakan keterangan ringkas. Untuk mendapatkan butir-butir lengkap mengenai syarat dan peraturan, sila rujuk kepada kontrak anda.

Thursday, October 16, 2008

eTiQa Takaful : PLAN PRIMA

Ia adalah pelan istimewa dengan pulangan berjadual serta kebebasan mutlak dalam perancangan
kewangan semasa merangkumi keperluan pendidikan, umrah dan ziarah, melancong, pelaburan dan
sebagainya.
Ia memberikan perlindungan kewangan untuk keluarga tersayang sekiranya ditimpa sesuatu
musibah.
Perlindungan 24 jam seluruh dunia!
Manfaat Utama
• Jumlah perlindungan sepenuhnya akan dibayar dalam tempoh kontrak berkuatkuasa sekiranya berlaku kematian.
• Sekiranya berlaku keilatan kekal dan menyeluruh, jumlah perlindungan akan dibayar dalam 3 pembayaran. 20% daripada jumlah
perlindungan serta amaun terkumpul dan keuntungan daripada Akaun Peserta apabila sahnya keilatan, 40% pada akhir tahun pertama
dan kedua dari tarikh keilatan.
Manfaat Survival Berjadual
Manfaat Perlindungan Komprehensif
Pakej perlindungan berikut boleh dimasukkan sebagai manfaat perlindungan komprehensif dengan sumbangan tambahan.
• Rider Bertempoh
• Rider Penyakit Kritikal
• Rider Manfaat Hospital
• Rider Pampasan Kemalangan
• Rider Manfaat Kematian dan Keilatan Akibat Kemalangan
• Rider Manfaat Pembayar – Kontrak Juvana sahaja
Kelayakan Penyertaan
Had Umur: 6 bulan hingga 54 tahun (pada tarikh lahir akan datang)
Tempoh Penyertaan: 18, 21, 24, 27 dan 30 tahun
Had Umur Matang: 84 tahun (pada tarikh lahir akan datang)
Sumbangan Minimum: RM1,200.00 setahun Lat Sumbangan: • Tahunan
• Setengah Tahunan
• Suku Tahunan
• Bulanan
Perlindungan Minimum: RM10,000
Manfaat Matang
Jumlah amaun terkumpul dan keuntungan dalam Akaun Peserta berserta dengan lebihan dari Akaun Khas Peserta setelah ditolak
pembayaran manfaat survival berjadual.
Pembahagian Keuntungan
Pembahagian keuntungan dan lebihan adalah sebanyak 80% kepada peserta dan 20% kepada Etiqa Takaful Berhad.
Pengecualian Cukai Pendapatan
Kontrak ini layak menerima pelepasan cukai pendapatan, tertakluk kepada keputusan muktamad Lembaga Hasil Dalam Negeri.
*Penting
Fakta penyata ini merupakan keterangan ringkas. Untuk mendapatkan butir-butir lengkap mengenai syarat dan peraturan, sila rujuk kepada kontrak anda.

Wednesday, October 15, 2008

eTiQa Takaful : PLAN MESRAGabungan tabungan dan perlindungan untuk perancangan kewangan hari esok.
Pelan yang fleksibel dalam meningkatkan perlindungan kewangan keluarga.

Manfaat Utama:
• Perlindungan dibolehkan sehingga umur 80 tahun.
• Di akhir tempoh kontrak keseluruhan Akaun Peserta terkumpul akan dipulangkan bersama perkongsian keuntungan dari Akaun Peserta
dan lebihan Akaun Khas Peserta.
• Sekiranya berlaku kematian, manfaat yang akan dibayar adalah jumlah perlindungan bersama Akaun Peserta Terkumpul serta keuntungan
Akaun Peserta.
• Sekiranya berlaku keilatan kekal dan menyeluruh, jumlah perlindungan akan dibayar dalam 5 pembayaran. 10% daripada jumlah
perlindungan serta amaun terkumpul dan keuntungan dari Akaun Peserta apabila sahnya keilatan, 10% pada ulang tahun pertama hingga
tahun ketiga dan bakinya sebanyak 60% pada tahun keempat dari tarikh keilatan.
• Nilai serahan Akaun Peserta terkumpul dari tahun kedua penyertaan.
• Atas apa juga sebab, sekiranya anda tidak dapat meneruskan sumbangan, anda boleh memilih satu daripada pilihan di dalam ‘peruntukan
bukan lucuthak’ untuk meneruskan penyertaan.
Manfaat Perlindungan Komprehensif
Pakej perlindungan berikut boleh dimasukkan sebagai manfaat perlindungan komprehensif dengan sumbangan tambahan.
• Rider Bertempoh
• Rider Penyakit Kritikal
• Rider Manfaat Hospital
• Rider Pampasan Kemalangan
• Rider Manfaat Kematian Akibat Kemalangan
• Rider Manfaat Pembayar – Kontrak Juvana sahaja
Kelayakan Penyertaan
Had Umur: 6 bulan hingga 60 tahun (pada tarikh lahir akan datang)
Tempoh Penyertaan: 5 hingga 79 tahun
Had Umur Matang: 80 tahun (pada tarikh lahir akan datang)
Sumbangan Minimum: RM600.00 setahun Lat Sumbangan: • Tahunan
• Setengah Tahunan
• Suku Tahunan
• Bulanan
Perlindungan Minimum: RM10,000
Pembahagian Keuntungan/Lebihan
Pembahagian keuntungan dan lebihan adalah sebanyak 80% kepada peserta dan 20% kepada Etiqa Takaful Berhad.
Pengecualian Cukai Pendapatan
Kontrak ini layak menerima pelepasan cukai pendapatan, tertakluk kepada keputusan muktamad Lembaga Hasil Dalam Negeri.
*Penting
Fakta penyata ini merupakan keterangan ringkas. Untuk mendapatkan butir-butir lengkap mengenai syarat dan peraturan, sila rujuk kepada kontrak anda.

Bait-bait Mu'jizat