Friday, October 17, 2008

eTiQa Takaful : PLAN EHSAN

Ia merupakan peninggalan untuk mereka yang tersayang jika ditakdirkan musibah menimpa anda
kerana anda diberikan perlindungan kewangan maksima.
Sumbangan rendah untuk perlindungan kewangan yang tinggi.
Tempoh penyertaan yang fleksibel.
Manfaat Utama
• Perlindungan kewangan untuk mereka yang tersayang.
• Sekiranya berlaku keilatan kekal dan menyeluruh, jumlah perlindungan akan dibayar dalam 5 pembayaran. 10% daripada jumlah
perlindungan apabila sahnya keilatan, 10% pada akhir tahun pertama hingga tahun ketiga dan bakinya pada akhir tahun keempat dari
tarikh keilatan.
Manfaat Matang
• Pulangan lebihan dari tabung Akaun Khas Peserta.
Manfaat Perlindungan Komprehensif
Pakej perlindungan berikut boleh dimasukkan sebagai manfaat perlindungan komprehensif dengan sumbangan tambahan.
• Rider Penyakit Kritikal
• Rider Manfaat Hospital
• Rider Pampasan Kemalangan
• Rider Manfaat Kematian Akibat Kemalangan
Kelayakan Penyertaan
Had Umur: 18 tahun hingga 55 tahun (pada tarikh lahir akan datang)
Tempoh Penyertaan: 5 hingga dan 30 tahun
Had Umur Matang: 65 tahun
Sumbangan Minimum: RM360.00 setahun Lat Sumbangan : • Tahunan
• Setengah Tahunan
• Suku Tahunan
• Bulanan
Perlindungan minimum: RM10,000
Pembahagian Lebihan
Pembahagian lebihan adalah sebanyak 80% kepada peserta dan 20% kepada Etiqa Takaful Berhad.
Pengecualian Cukai Pendapatan
Kontrak ini layak menerima pelepasan cukai pendapatan, tertakluk kepada keputusan muktamad Lembaga Hasil Dalam Negeri.
*Penting
Fakta penyata ini merupakan keterangan ringkas. Untuk mendapatkan butir-butir lengkap mengenai syarat dan peraturan, sila rujuk kepada kontrak anda.

No comments:

Bait-bait Mu'jizat